Thứ bảy, ngày 18 tháng 05 năm 2024

Giải pháp Quản lý an toàn thông tin VNPT (18-10-2023)

VNPT MSS là nền tảng giám sát, quản lý an toàn thông tin hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức; kịp thời phát hiện, xử lý, ứng cứu các rủi ro gây mất an toàn thông tin, lộ lọt dữ liệu, trước các cuộc tấn công từ trong và ngoài tổ chức

Hệ thống chăm sóc sức khỏe VNPT-HIS (06-05-2015)

VNPT HIS: Giải pháp Mạng Y tế Việt Nam

Hệ thống hội nghị truyền hình (03-07-2015)

Hệ thống hội nghị truyền hình

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice (30-03-2017)

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice
Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng

Tổng lượt truy cập :

Lượt xem :