Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024

Viễn thông Thái Bình - đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam,  được thành lập theo quyết định số 683/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06-12-2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh: Viễn thông Thái Bình có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành Viễn thông - Công nghệ thông tin, cụ thể như sau:


1. Kinh doanh dịch vụ và sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin.

2. Kinh doanh dịch vụ và sản phẩm truyền thông.

3. Xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông.

4. Sản xuất, kinh doanh, cung ứng vật tư, thiết bị viễn thông, công nghệ Thông tin và truyền thông.

 

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng

Tổng lượt truy cập :

Lượt xem :