Thứ bảy, ngày 18 tháng 05 năm 2024

GIÁ CƯỚC INTERNET

Bảng cước dịch vụ MegaVNN và FiberVNN

A.  DỊCH VỤ MEGAVNN (Chưa bao gồm VAT)

I. Khách hàng thông thường:

                        MegaNews MegaBasic MegaEasy MegaFamily MegaMaxi MegaPro
I. Tốc độ truy nhập:
1. Tốc độ tối đa 2,5Mbps/512Kbps 3,5Mbps/512Kbps 4,5Mbps/512Kbps 5Mbps/640Kbps 8Mbps/640Kbps 10Mbps/640Kbps
2. Tốc độ tối thiểu Không Không Không 256Kbps/256Kbps 512Kbps/512Kbps 512Kbps/512Kbps
II. Địa chỉ IP IP động IP động IP động IP động IP động Miễn phí 01 địa chỉ IP tĩnh
III. Mức cước            
1. Phương thức 1: Trả theo lưu lượng gửi và nhận:
a. Cước thuê bao Không áp dụng Không áp dụng 24.000đ/tháng 35.000đ/tháng 100.000đ/tháng 200.000đ/tháng
b. Cước theo lưu lượng -Cho 400 Mb đầu tiên: 18.181đ. Mỗi Mb sử dụng 45đ/Mb Mỗi Mb sử dụng 48đ/Mb Mỗi Mb sử dụng 50đ/Mb Mỗi Mb sử dụng 50đ/Mb
- Mỗi Mb tiếp theo: 60đ/Mb
c. Cước sử dụng tối đa (bao gồm cước thuê bao tháng) 200.000đ/tháng 300.000đ/tháng 450.000đ/tháng 1.100.000đ/tháng 1.600.000đ/tháng
2. Phương thức 2: Sử dụng trọn gói (không phụ thuộc vào lưu lượng sử dụng) 120.000đ/tháng 180.000đ/tháng 250.000đ/tháng 350.000đ/tháng 900.000đ/tháng

1.400.000đ/tháng

 

II.Khách hàng ưu đãi: Khách hàng là tổ chức ngành Y tế, Nhà nước:
  MegaEasy MegaFamily MegaMaxi MegaPro
I. Tốc độ truy nhập:        
1. Tốc độ tối đa 4Mbps/512Kbps 5Mbps/640Kbps 8Mbps/640Kbps 10Mbps/640Kbps
2. Tốc độ tối thiểu Không 256Kbps/256Kbps 512Kbps/512Kbps 512Kbps/512Kbps
II. Địa chỉ IP IP động IP động IP động Miễn phí 01 địa chỉ IP tĩnh
III. Mức cước:        
1. Phương thức 1: Trả theo lưu lượng gửi và nhận        
a. Cước thuê bao 18.000 đồng/tháng 25.000 đồng/tháng 100.000 đồng/tháng 200.000 đồng/tháng
b. Cước theo lưu lượng 35 đồng/Mb 35 đồng/Mb 40 đồng/Mb 30 đồng/Mb
c. Cước sử dụng tối đa (bao gồm cước thuê bao tháng) 300.000 đồng/tháng 450.000 đồng/tháng 1.100.000 đồng/tháng 1.600.000 đồng/tháng
2. Phương thức 2: Sử dụng trọn gói (không phụ thuộc vào lưu lượng sử dụng) 150.000 đồng/tháng 245.000 đồng/tháng 585.000 đồng/tháng 900.000 đồng/tháng

 

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng

Tổng lượt truy cập :

Lượt xem :