Thứ năm, ngày 07 tháng 12 năm 2023

Dịch vụ gọi 171

05-06-2015 16:47:30 GMT+7
|

Là dịch vụ điện thoại theo giao thức IP (Internet Protocol) - với phạm vi liên lạc liên tỉnh, quốc tế tương tự dịch vụ điện thọai liên tỉnh, quốc tế thông thường. Dịch vụ Gọi 171 cung cấp cho khách hàng các cuộc gọi liên tỉnh và quốc tế với giá rẻ, chất lượng ở mức chấp nhận được.

Là dịch vụ điện thoại theo giao thức IP (Internet Protocol) - với phạm vi liên lạc liên tỉnh, quốc tế   tương tự dịch vụ điện thọai liên tỉnh, quốc tế thông thường. Dịch vụ Gọi 171 cung cấp cho khách hàng các cuộc gọi liên tỉnh và quốc tế với giá rẻ, chất lượng ở mức chấp nhận được.

 

Cách quay số tương tự như gọi điện thoại liên tỉnh và quốc tế, chỉ khác là phải thêm mã truy nhập 171 trước cách gọi bình thường. Cụ thể là :

 

- Gọi liên tỉnh: 171+ 0+ Mã vùng+Số thuê bao

 

- Gọi quốc tế: 171+ 00+ Mã nước+ Mã vùng+ Số thuê bao

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng

Tổng lượt truy cập :

Lượt xem :