Thứ bảy, ngày 30 tháng 09 năm 2023

Đón đầu Cách mạng 4.0, VNPT tập trung phát triển Chiến lược 4.0

11-17-2018 08:56:59 GMT+7
|

VNPT sớm tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thông qua việc bắt tay vào xây dựng chiến lược phát triển chung của doanh nghiệp và Chiến lược VNPT 4.0. Từ đó, vạch rõ con đường để VNPT trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2025

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng

Tổng lượt truy cập :

Lượt xem :